Tin Mới

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo hiểm xã hội :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Lê Thị Thanh Thủy Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 68 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Bảo hiểm xã hội, Chuyên đề tốt nghiệp, Tác giả ... Read More »

Hoạch định nguồn nhân lực tại trung tâm truyền hình cáp HTVC :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Trần, Minh Châu Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 61 tr. + phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Quản trị nhân sự, Tác giả bổ sung ... Read More »

Thẩm định giá trang trại chăn nuôi heo ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lập, tỉnh Đồng Nai cho mục đích vay vốn :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Lâm Quỳnh Như Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 36 tr. + phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Thẩm định giá–Trang trại, Tác giả bổ ... Read More »

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Châu, Hoài Bão Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 56 tr. + phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Quản trị nhân sự, Tác giả bổ sung ... Read More »

Thẩm định giá trị hệ thống lạnh tại tòa nhà HTV đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để cho thuê :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Trần, Lê Minh Khoa Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 65 tr. + phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Thẩm định giá–Máy móc thiết bị, Tác ... Read More »

Lost in transition? The human influence on marketing’s emerging service-dominant logic

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : James , Paul T J Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Competition, Logic, Marketing management Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 72870 Luận Văn : Lost in transition? The human ... Read More »

The impact of remittances on economic growth and development in africa

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Fayissa, Bichaka Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Capital investments, Economic growth, Remittances, Research & development–R&D, Studies Tác giả bổ sung : Nsiah, Christian Số Kiểm Soát : 72935 Luận Văn : The ... Read More »

Six sigma :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Truscott , William Ngôn Ngữ : eng, Nơi Xuất Bản : Amsterdam : 2003 Butterworth-Heinemann Mô Tả Vật Lý : 250 tr. ; , 28 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Production management, Six sigma (Quality control standard), Total quality management, Tác giả bổ sung : ... Read More »

Development of Financial Market and Economic Growth: Review of Hong Kong, China, Japan, The United States and The United Kingdom

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Wong, Anson ; Zhou, Xianbo Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Economic development, Economic growth, International, Securities markets, Studies Tác giả bổ sung : Zhou, Xianbo Số Kiểm Soát : 73612 Luận Văn ... Read More »

Entrepreneurial talent and economic development in China

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Weiying, Zhang Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , China, Economic development, Entrepreneurial talent, Position-based rights, Property rights system, Strategy Tác giả bổ sung : Cooper, W.W. Honghui, Deng Parker, Barnett R Ruefli, Timothy ... Read More »