Tin Mới

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra nhà nước theo luật phòng, chống tham nhũng

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở khoa học về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước trong phòng, chống tham nhũng. Thực trạng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra nhà nước. Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của ... Read More »

Simulating Security Markets in Dynamic and Equilibrium Modes

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Jacobs, Bruce I. Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Investment policy, Portfolio management, Securities markets Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69606 Luận Văn : Simulating Security Markets in Dynamic ... Read More »

The global recession: Analysis, evaluation, and implications of the policy response and some reform proposals

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Sakbani, Michael Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Economic policy, Financial analysis, Recession, World economy Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69923 Luận Văn : The global recession: Analysis, evaluation, ... Read More »

Financial development index and economic growth: empirical evidence from India

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Hye, Qazi Muhammad Adnan Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Economic growth, Financial analysis, India, Interest rates Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 70029 Luận Văn : Financial development index ... Read More »

Market Strategies, Analysis, Competitive Intelligence and Challenges in Entering the Chinese Market

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Torres, Jose Anibal Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Economic growth, Market analysis, Market strategy Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 70132 Luận Văn : Market Strategies, Analysis, Competitive Intelligence ... Read More »

Bank risk and monetary policy

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Altunbas, Yener Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Bank, Bank lending channel Tác giả bổ sung : David Marques-Ibanez Leonardo Gambacorta Số Kiểm Soát : 70320 Luận Văn : Bank risk and monetary ... Read More »

Do tax benefits conferred to Sub-S banks affect their deposit or loan rates?

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Depken II, Craig A. Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Community bank, Deposit rate, Loan rate, Sub-chapter S bank Tác giả bổ sung : Harris Hollans Steve Swidler Số Kiểm Soát : 70467 ... Read More »

Optimal central bank transparency

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Cruijsen, Carin A.B. van der Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Central bank transparency, Inflation persistence, Monetary policy Tác giả bổ sung : Lex H. Hoogduin Sylvester C.W. Eijffinger Số Kiểm Soát : ... Read More »

Coevolutionary ecological economics

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Kallis, Giorgos Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Coevolution, Development, Evolution, Socio-ecological systems Tác giả bổ sung : Norgaard, Richard B. Số Kiểm Soát : 70656 Luận Văn : Coevolutionary ecological economics Tên ... Read More »

Choice, price competition and complexity in markets for health insurance

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Frank, Richard G. Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Health insurance Tác giả bổ sung : Karine Lamiraud Số Kiểm Soát : 70716 Luận Văn : Choice, price competition and complexity in markets ... Read More »