Tin Mới

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Đồng euro và ý tưởng về một đồng bản tệ trong buôn bán nội bộ Asian

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Trần, Thị Thanh Hương Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : Không nơi XB : 2000 Không nhà XB, Mô Tả Vật Lý : 49 tr. ; , 28 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Nguồn tin điện tử, Tiền tệ–Đồng Euro, Tác giả bổ ... Read More »

Kiểm soát an ninh tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro quốc gia trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Phan, Thị Bích Nguyệt Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 82 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học, Hội nhập kinh tế–An ... Read More »

Hoàn thiện qui trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Phan, Thanh Sáu Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Kiểm toán nhà nước, Mô Tả Vật Lý : 64 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Kiểm toán nhà nước–Xây dựng kế hoạch, Tác giả bổ sung : ... Read More »

Phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh hàng hóa trên địa bàn miền núi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa nước ta :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Tiến Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : H. : 2003 Viện nghiên cứu Thương mại, Mô Tả Vật Lý : 108 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Chính sách thương mại, Chuyển đổi cơ cấu lao động nông ... Read More »

Hoàn thiện và phát triển hệ thống niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Lê, Thị Năng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 154 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Hệ thống niêm yết chứng khoán, Thị trường giao ... Read More »

Các vấn đề lý luận và thực tiễn của kế toán hợp nhất kinh doanh tại Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan về hợp nhất kinh doanh và kế toán hợp nhất kinh doanh; Tình hình hợp nhất kinh doanh và kế toán hợp nhất kinh doanh ở Việt Nam; Ứng dụng lý luận hợp nhất kinh doanh và kế toán hợp nhất kinh doanh vào điều kiện nền kinh tế của Việt Nam Bộ Sưu Tập : Tài ... Read More »

Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu và phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong điều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Nghiên cứu và phát triển văn hóa – con người – nguồn nhân lực: Từ lý luận đến thực tiễn, kinh nghiệm thế giới và kinh nghiệm Việt Nam. Chủ nghĩa Mác, di sản tư tưởng truyền thống và tư tưởng Hồ Chí Minh: Những chỉ dẫn trong nghiên cứu và phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân ... Read More »

Tác động của nhân tố chính trị đối với sự phát triển (qua thực tiễn hai mươi năm đổi mới ở một số tỉnh duyên hải Miền Trung)

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Chính trị và vai trò của nhân tố chính trị xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển ở nước ta. Sự hoàn thiện và tác động của nhân tố chính trị đối với việc phát triển xã hội ở các tỉnh duyên hải miền Trung trong thời kỳ đổi mới. Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách ... Read More »

The relationship between quality management and the speed of new product development

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Hongyi, Sun Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Industries, uality management Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69130 Luận Văn : The relationship between quality management and the speed of ... Read More »

Some lessons for economists from the financial crisis

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Willett , Thomas Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Financial analysis, Financial risk, Macroeconomics Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69841 Luận Văn : Some lessons for economists from the ... Read More »