Tin Mới

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức và thực hiện thi trắc nghiệm

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Đặt vấn đề; Phân tích thực trạng -yêu cầu; Phân tích thiết kế thành phần dữ liệu; Phân tích thiết kế thành phần xử lý; truyền thông trên mạng TCP/IP ; Kỹ thuật xử lý nội dung trắc ngiệm ; Nén và bảo mật dữ liệu; Xử lý thẻ và CSDL sinh viên; Cài đặt- hướng dẫn sử dụng; Khả ... Read More »

Đánh giá các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của học viên tại các Trung tâm đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học kinh tế TP. HCM. Gợi ý cho việc phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học kinh tế TP. HCM

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Bích Châm Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 55 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học, Giáo dục đại học–Chương ... Read More »

Xác định cơ cấu đầu tư hợp lý nhằm phát triển TP. Đà Nẵng đến năm 2010

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Trần, Văn Minh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : Đà Nẵng : 2002 Sở KH và ĐT Đà Nẵng, Mô Tả Vật Lý : 146 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Công trình nghiên cứu khoa học, Đầu tư phát ... Read More »

Một số giải pháp xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm của tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Bách Khoa Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Trường Đại học Thương mại, Mô Tả Vật Lý : 143 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Thị trường xuất khẩu–Xúc tiến thương mại, Tác giả bổ sung ... Read More »

Tổ chức chương trình quản trị rủi ro tài chính trong Công ty phi tài chính tại Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Quản trị rủi ro tài chính trong công ty phi tài chính- Quản trị rủi ro tài chính trong tiến trình hội nhập của Việt Nam- Tổ chức chương trình quản trị rủi ro tài chính trong Công ty phi tài chính tại Việt Nam. Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, ... Read More »

Quản lý ngân sách đô thị ở Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Chính quyền đô thị và ngân sách đô thị; Thực trạng quản lý ngân sách thành phố ở Việt Nam; Quản ngân sách đô thị ở Việt Nam trong bối cảnh đô thị hóa Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Sử, Đình Thành Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM ... Read More »

Quá trình gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Trung Quốc và những bài học cho Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Trung Quốc đàm phán ra nhập WTO. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với Trung Quốc. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với thế giới. Một số nhận xét và kiến nghị. Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Võ, Đại Lược Ngôn Ngữ : vie, ... Read More »

Dòng tu công giáo ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nước

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những vấn đề cơ bản về dòng tu công giáo. Thực trạng dòng tu công giáo hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước. Phương hướng và giải pháp về quản lý nhà nước đối với các hoạt động của dòng tu công giáo trong thời gian tới. Bộ Sưu Tập : ... Read More »

Economic and Social Determinants of Life Insurance Consumption – Evidence from Central and Eastern Europe

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Life Insurance Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69326 Luận Văn : Economic and Social Determinants of Life Insurance Consumption – Evidence from Central ... Read More »

Supply chain management in an uncertain economic climate: a UK perspective

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Ross , Andrew Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Market forces, Supply chain management, Transactional analysis Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69908 Luận Văn : Supply chain management in ... Read More »