Tin Mới

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Ứng dụng mô hình toán trong quyết định tài chính công ty

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Giới thiệu công trình nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết về mô hình tài chính và những quyết định trong tài chính công ty. Hệ thống hoá các mô hình sử dụng trong quyết định tài chính công ty. Khảo sát thực trạng sử dụng mô hình trong quyết định tài chính công ty. Hướng dẫn ứng dụng các mô ... Read More »

Xây dựng phần mềm kế toán sử dụng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Việt Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 62 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học, Doanh nghiệp vừa và nhỏ–Phần mềm ... Read More »

Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển TP. Đà Nẵng :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Huỳnh, Văn Thanh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : Đà Nẵng : 2002 Sở KH và ĐT Đà Nẵng, Mô Tả Vật Lý : 112 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Phát triển bền vững–Kinh tế biển–Đà Nẵng, Tác giả ... Read More »

Một số giải pháp phát triển xuất khẩu mặt hàng mới của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Thu Hương Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Viện nghiên cứu Thương mại, Mô Tả Vật Lý : 106 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Công trình nghiên cứu khoa học, Hội nhập kinh tế ... Read More »

Sử dụng các thuật toán tài chính xác định giá trị doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan về cổ phần hóa và định giá doanh nghiệp- Thực trạng việc định giá khi cổ phần hóa ở Việt Nam trong các năm qua- Sử dụng các thuật toán của tài chính giúp ước tính giá trị doanh nghiệp. Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Lê, Thị Lanh Ngôn ... Read More »

Giải pháp mở rộng cho vay đồng tài trợ tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM góp phần cung ứng vốn tín dụng trung và dài hạn cho nền kinh tế

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về cho vay đồng tài trợ; Thực trạng hoạt động cho vay đồng tài trợ tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM; Giải pháp mở rộng cho vay đồng tài trợ tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM góp phần cung ứng vốn tín dụng trung và dài hạn cho nền kinh tế Bộ Sưu Tập : Tài ... Read More »

Hoạt động nhượng quyền thương mại và việc xây dựng khuôn khổ pháp lý để quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở khoa học của hoạt động nhượng quyền thương mại và khuôn khổ pháp lý để quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại. Thực trạng hoạt động nhượng quyền thương mại và khuôn khổ pháp lý để quản lý hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam trong thời gian qua. Định hướng hoàn thiện khung pháp ... Read More »

Phát huy vai trò của trí thức nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Quan điểm lý luận về phụ nữ, trí thức nữ, giới và bình đẳng giới. Vai trò của trí thức nữ nước ta trong gia đình và xã hội – thực trạng và các yếu tố tác động. Giải pháp và khuyến nghị nhằm phát huy vai trò của trí thức nữ trong thời kỳ đổi mới đất nước. Bộ ... Read More »

Pension Reform Options for Russia and Ukraine: A Critical Analysis of Available Options And Their Expected Outcomes :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Góra, Marek Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Comparative analysis, International comparisons, Labor market, Pension plans, Public finance Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69216 Luận Văn : Pension Reform ... Read More »

Some uses of the expenditure function in public finance :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : MOSS , William G. Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Public finance Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69894 Luận Văn : Some uses of the expenditure function in public ... Read More »