Tin Mới

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX : Quyển 1 (1901-1975)

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Đỗ, Văn Chiến Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Thống Kê, Mô Tả Vật Lý : 1811 tr. ; , 27 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Thống kê kinh tế xã hội–Việt Nam–1986-2000, Tác giả bổ sung : Đỗ, Văn ... Read More »

Giải pháp mở rộng đối tượng lao động tham gia BHXH khu vực kinh tế tư nhân theo đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Kiều, Văn Minh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trung tâm nghiên cứu khoa học BHXH, Mô Tả Vật Lý : 95 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Bảo hiểm xã hội–Đối tượng tham gia, Tác giả ... Read More »

Một số giải pháp phát triển thị trường nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đến năm 2010 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Hà, Thị Ngọc Oanh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : H. : 2005 Viện nghiên cứu Thương mại, Mô Tả Vật Lý : 174 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Phát triển thị trường nông thôn–Đồng bằng sông Cửu Long, ... Read More »

Các giải pháp quản lý nhà nước về thương mại tại các khu thương mại tự do và khu kinh tế cửa khẩu của nước ta :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Hoàng, Thị Tuyết Minh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : H. : 2004 Viện nghiên cứu Thương mại, Mô Tả Vật Lý : 104 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Quản lý nhà nước–Thương mại–Khu kinh tế cửa khẩu, Quản ... Read More »

Nghiên cứu giải pháp phát triển nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế của các Ngân hàng thương mại – Quá trình thực hiện nghiệp vụ Ngân hàng Quốc tế của Ngân hàng Việt Nam- Giải pháp phát triển nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính ... Read More »

Hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao tính hữu ích của thông tin chi phí, giá thành cho kiểm soát, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Huỳnh, Lợi Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 58 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Kế toán chi phí, Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát ... Read More »

Các giải pháp để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Một số vấn đề về chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu. Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu để giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt ... Read More »

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra nhà nước theo luật phòng, chống tham nhũng

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở khoa học về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước trong phòng, chống tham nhũng. Thực trạng và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thanh tra nhà nước. Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của ... Read More »

Simulating Security Markets in Dynamic and Equilibrium Modes

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Jacobs, Bruce I. Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Investment policy, Portfolio management, Securities markets Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69606 Luận Văn : Simulating Security Markets in Dynamic ... Read More »

The global recession: Analysis, evaluation, and implications of the policy response and some reform proposals

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Sakbani, Michael Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Economic policy, Financial analysis, Recession, World economy Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 69923 Luận Văn : The global recession: Analysis, evaluation, ... Read More »