Tin Mới

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng bất động sản từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank – Chi nhánh Sài Gòn :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Phạm, Ngọc Vinh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 48tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Tín dụng–Bất động sản, Tác giả bổ sung : Vũ, Thị Phượng ... Read More »

Bàn về rủi ro khủng hoảng kép ở Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Huỳnh Kiều Trinh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 71 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Chính sách tiền tệ, Thị trường tài chính–Khủng hoảng, Tác ... Read More »

What do premiums paid for bank M&As reflect? The case of the European Union

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Hagendorff, Jens Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Banks, M&A Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 79173 Luận Văn : What do premiums paid for bank M&As reflect? The case ... Read More »

Integrated foreign exchange risk management :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Aabo, Tom Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Integrated foreign exchange risk, Medium-sized firms Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 79705 Luận Văn : Integrated foreign exchange risk management : ... Read More »

Finance training can be fun and effective

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Cowey, Alan Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Finance, Manufacturing systems Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 81268 Luận Văn : Finance training can be fun and effective Tên File ... Read More »

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Ngân hàng thương mại Á Châu chi nhánh Vũng Tàu :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Đàon Thị Hạnh Trang Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 51tr. +phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Quản trị nhân sự–Phân tích tông việc, Tác giả ... Read More »

Xây dựng tỷ suất chiết khấu ngành thục phẩm Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Hà, KIm Tuấn Anh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 59tr. +phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Ngành thực phẩm–Tỷ suất chiết khấu, Tác giả bổ ... Read More »

Kiểm toán hải quan – công cụ chống gian lận thương mại: Đề tài nghiên cứu cấp bộ

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Mai, Thị Hoàng Minh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 189 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Hải quan–Kiểm toán, Xuất nhập khẩu–Chính sách, Tác giả bổ ... Read More »

Một số giải pháp cơ bản nhằm thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP. Đà Nẵng :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Lâm, Quang Minh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : Đà Nẵng : 2003 Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng, Mô Tả Vật Lý : 121 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Đầu tư trực tiếp nước ngoài–Thu hút ... Read More »

Các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng ở nước ta hiện nay – Thực trạng, xu hướng và giải pháp phát triển :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Ngô, Văn Lương Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, Mô Tả Vật Lý : 116 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Nông nghiệp, nông thôn–Kinh tế hợp tác–Đồng bằng sông ... Read More »