Tin Mới

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Xây dựng thị trường giao sau hàng hóa phòng ngừa rủi ro biến động giá :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận và giải pháp xây dựng thị trường giao sau hàng hóa phòng ngừa rủi ro biến động giá Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Ngọc Trang Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : ... Read More »

Economic reforms, human capital, and economic growth in india and south korea: a cointegration analysis

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Maksymenko, Svitlana Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Cointegration analysis, Economic growth, Economic reform, Human capital, Studies, Time series Tác giả bổ sung : Rabbani, Mahbub Số Kiểm Soát : 73546 Luận Văn ... Read More »

What Is the Effect of Financial Stress on Economic Activity?

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Troy, Davig Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Economic activity, Economic crisis, Recessions, Studies Tác giả bổ sung : Craig, Hakkio Số Kiểm Soát : 73840 Luận Văn : What Is the Effect ... Read More »

Interactive multimedia teaching of Accounting Information System (AIS) cycles :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Stanley, Trevor Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Accounting Information System Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 74337 Luận Văn : Interactive multimedia teaching of Accounting Information System (AIS) cycles ... Read More »

Do mutual funds time the market? Evidence from portfolio holdings

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Jiang, George J. Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Market timing, Mutual funds Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 74547 Luận Văn : Do mutual funds time the market? Evidence ... Read More »

Insights into method triangulation and “paradigms” in interpretive management accounting research

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Vaivio, Juhani Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Interpretive management accounting Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 74670 Luận Văn : Insights into method triangulation and “paradigms” in interpretive management ... Read More »

The information audit :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Buchanan, Steven Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Information audit Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 74727 Luận Văn : The information audit : Tên File : 74727.pdf Vui lòng ... Read More »

Accounting decoupled :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : How, Shi-Min Ngôn Ngữ : Eng, Nơi Xuất Bản : Mô Tả Vật Lý : Tóm Tắt : Chủ Đề : , Accounting, ERP/SAP Tác giả bổ sung : Số Kiểm Soát : 76984 Luận Văn : Accounting decoupled : Tên File : 76984.pdf Vui lòng liên ... Read More »

Hệ thống chương trình quản lý hóa đơn tính tiền nhà hàng :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Nguyễn, Đức Cường Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 56 tr. Tóm Tắt : Chủ Đề : Hệ thống chương trình quản lý, Quản lý hóa đơn, Tác giả bổ sung : ... Read More »

Hòa nhập vào môi trường làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Thời trang Dệt May Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Vũ, Thị Ngọc Thúy Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 47tr.+phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Quản trị nhân sự–Hòa nhập trong công việc, Tác giả ... Read More »