Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Zuellig Pharma Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về thương hiệu và giá trị thương hiệu. Phân tích đặc điểm thị trường phân phối Dược phẩm tại Việt Nam và thực trạng đánh giá giá trị thương hiệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Zuellig Pharma Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu và phân tích kết quả khảo sát. Thảo luận kết quà ... Read More »

Các giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Cơ sở lý luận chung- Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua- Một số giải pháp tài chính nhằm tăng cường thu hút FDI sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Ngọc Tuyết Ánh Ngôn ... Read More »

Đánh giá thực trạng quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp thành phố giai đoạn 2006-2010 tại thành phố Đà Nẵng :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp thành phố giai đoạn 2006-2010 tại thành phố Đà Nẵng Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Bá Hòa Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh ... Read More »

Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Cơ sở lý luận chung về tín dụng- Thực trạng nợ quá hạn của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh- Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ quá hạn của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : ... Read More »

Phát triển huy động vốn tại sở giao dịch 2 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Giới thiệu chung về nghiệp vụ hoán đổi lãi suất. Thực trạng và giải pháp phát triển nghiệp vụ hoán đổi lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Bùi, Thị Quỳnh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại ... Read More »

Nâng cao khả năng vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính của hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam (Kèm Dĩa CD) :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan về trọng yếu và vận dụng trong yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính; Thực trạng về việc vận dụng tính trọng yếu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Từ, Thái Sơn Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : ... Read More »

Phân tích tác động của các nhân tố kinh tế vĩ đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan các nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán. Phân tích mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và chỉ số giá chứng khoán Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Dương, Văn Cường Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản ... Read More »

Một số giải pháp phát triển mô hình hàng không chi phí thấp của Vietnam Airlines đến năm 2015 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Vũ, Hoàng Minh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 k.nh, Mô Tả Vật Lý : 79 tr. ; , 28 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Hàng không Việt Nam–Chiến lược kinh doanh, Hàng không–Chất lượng dịch vụ, Tác giả bổ sung ... Read More »

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê ở Việt Nam bằng hợp đồng giao sau :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về phòng ngừa rủi ro biến động giá bằng hợp đồng giao sau. Thực trạng sử dụng hợp đồng giao sau cà phê tại Việt Nam. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hợp đồng giao sau trong phòng ngừa rủi ro biến động giá cà phê tại Việt Nam. Bộ Sưu Tập ... Read More »

Phát triển dịch vụ ngân hàng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ hậu WTO

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

-Cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại. -Thực trạng hoạt động dịch vụ ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM -Một số giải phát phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại trên đi6a bàn Tp.HCM thời kỳ hậu WTO. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : ... Read More »