Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Tân Tiến đến năm 2015 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Lý luận cơ bản, tổng quan, chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ Tân Tiến đến năm 2015 Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Lâm, Văn Thi Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 65tr. ; ... Read More »

Đo lường các yếu tố năng lực tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của người dược sĩ tại khu vực TPHCM :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan các lý thuyết liên quan và mô hình nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Hải Yến Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 82 tr. + phụ lục ... Read More »

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng TMCP thành phố Cần Thơ :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các ngân hàng TMCP thành phố Cần Thơ Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Thị Thúy Hồng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, ... Read More »

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân, hộ gia đình trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về tín dụng cá nhân, hộ gia đình và sự hài lòng của khách hàng; Thực trạng nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong hoạt động tín dụng cá nhân, hộ gia đình tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Đinh, Vương Song Ngôn ... Read More »

Thâu tóm – sáp nhập : giải pháp sắp xếp, cải tiến các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp sắp xếp, cải tiến các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Mai, Minh Phước Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 87tr. ; ... Read More »

Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những vấn đề chung về rủi ro tín dụng và phòng ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng TM; Thực trạng hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro ... Read More »

Phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Lương, Huỳnh Anh Thư Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật ... Read More »

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan ; Thực trạng ; Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Thơm Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh ... Read More »

Thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Như Hà Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 85tr. ; , 29 cm ... Read More »

Fiscal policy, default and emerging market business cycles :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Developing country fiscal policy outcomes documented in data point to stark differences compared with developed ones. Most prominent difference is the excessive volatility of government consumption and transfer payments and their positive correlation relative to output. This seemingly non-optimal behavior is puzzling since it is in contrast with standard theory prescriptions and likely to contribute to aggregate volatility. To study ... Read More »