Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan ; Xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng HSBC Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017 Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Võ, Thị Hoàng Anh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật ... Read More »

Hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán ACB :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty TNHH chứng khoán ACB Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Minh Phương Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : ... Read More »

Phát triển bền vững thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận chung về phát triển thương hiệu của Ngân hàng thương mại; Thực trạng phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn công thương; Khảo sát cảm nhận của khách hàng đối với thương hiệu SaigonBank tại thành phố Hồ Chí Minh Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính ... Read More »

Phát triển đường bay thẳng đến thị trường Hoa Kỳ của tổng công ty hàng không Việt Nam – VNA đến năm 2015 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp phát triển đường bay thẳng đến thị trường Hoa Kỳ của tổng công ty hàng không Việt Nam – VNA đến năm 2015 Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Đỗ, Xuân Trường Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, ... Read More »

Phòng chống rửa tiền qua hệ thông Ngân hàng Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; Thực trạng của việc phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay; Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Võ, Thị Thúy ... Read More »

Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam giai đoạn 2009 đến 2015 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp đẩy chiến lược phát triển kinh doanh của công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam giai đoạn 2009 đến Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Đặng, Thị Tường Vy Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, ... Read More »

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Giới thiệu; Cơ sở lý thuyết; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Phạm, Tấn Hòa Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 40 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Giới ... Read More »

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tại quỹ đầu tư phát triển đô thị TPHCM :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Trịnh, Minh Hòa Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 87 ; , ... Read More »

State structure and economic development: The political economy of Thailand and the Philippines :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

This dissertation investigates the factors that account for different economic performance among late developing countries that are vulnerable to external shocks, crony capitalism, and political instability. The dissertation undertakes an historical, comparative analysis of industrializing Thailand and relatively low-performing Philippines, and argues that differences in economic performance are due to variations in the institutional configuration of state power, defined along ... Read More »

Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn hậu khủng hoảng :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Lý luận cơ bản, thực trạng và hoàn thiện chính sách tiền tệ Việt Nam trong giai đoạn hậu khủng hoảng. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Hồ, Phú Hiển Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 84tr ; , ... Read More »