Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Một số giải pháp góp phần phát triển tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đến năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động . Một số giải pháp phát triển hoạt động tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đến năm 2020 Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Phạm, Nguyên Bình Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM, ... Read More »

Nhận diện kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng, phân tích đánh giá và đề ra giải pháp kiểm soát rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Huỳnh, Đức Thịnh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : ... Read More »

Nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay bất động sản tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Ngọc Trân Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý ... Read More »

Giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, tình hình hoạt động, giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Lương, Thị Mỹ Quyên Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 86tr. ... Read More »

Hoàn thiện công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Nam sài Gòn :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng ; Thực trạng công tác phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng TMCP ngoại thương Nam Sài Gòn ; Giải pháp hoàn thiện công tác phân loại nợ, trích ... Read More »

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ di động trả sau của Viettel Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Đình Dũng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : ... Read More »

Giải pháp mở rộng cho vay tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh TP.HCM :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận và nghiên cứu cho vay tài trợ xuất nhập khẩu. Thực trạng cho vay tải trợ xuất nhập khẩu tại NHĐT&PT CN TP.HCM. Đo lường sự hài lòng của khách khi cho vay tài trợ xuất nhập khẩu. Gỉai pháp tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại BIDV.HCMC Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc ... Read More »

Quản trị ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn hiện nay

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, quản trị ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TPHCM trong giai đoạn hiện nay Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Phương Dung Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 71tr. ; ... Read More »

Xây dựng ngân hàng TMCP công thương Việt Nam trở thành tập đoàn tài chính – ngân hàng :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp xây dựng ngân hàng TMCP công thương Việt Nam trở thành tập đoàn tài chính – ngân hàng Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Huỳnh, Thị Kim Châu Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô ... Read More »

Trung tâm giao dịch vàng ACB thực trạng và giải pháp :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp trung tâm giao dịch vàng ACB Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Trúc Quyên Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 70tr. ; , 29 cm Tóm Tắt : Tổng quan, thực ... Read More »