Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Nhận diện rủi ro tín dụng và các giải pháp nhằm ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan về tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng ngân hàng.- Thực trạng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.- Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.. Bộ Sưu Tập : Luận ... Read More »

Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các công ty sản xuất trong lĩnh vực nguyên vật liệu :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng, phân tích đánh giá và đề ra giải pháp nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các công ty sản xuất trong lĩnh vực nguyên vật liệu Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Lô, Ngọc Thùy Anh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : ... Read More »

Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn FDI tại thành phố Đà Nẵng

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Những cơ sở lý luận về môi trường đầu tư.- Phân tích thực trạng môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2001 đến nay.- Các giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn ... Read More »

Quan hệ giữa lãnh đạo mới về chất, lãnh đạo nghiệp vụ và sự gắn kết công việc của người lao động :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Mức độ thỏa mãn và sự quan hệ giữa lãnh đạo mới về chất, lãnh đạo nghiệp vụ và sự gắn kết công việc của người lao động Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Thị Mỹ Xuân Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM, ... Read More »

Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa đến năm 2015 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Cơ sở lý luận về huy động vốn cho các dự án đầu tư.- Thực trạng huy động vốn cho các dự án đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Tín Nghĩa trong thời gian qua.- Một số giải pháp huy động vốn cho các dự án đầu tư của Công ty TNHH một thành viên Tín ... Read More »

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty International Paint Việt Nam đến năm 2025 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng môi trường kinh doanh của Công ty International Paint Việt Nam thời gian qua. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty International Paint Việt Nam đến năm 2025. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Phạm, Diệp ... Read More »

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mạng di động SFone

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan về mạng thông tin di động.- Giới thiệu mạng di động SFone – Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của Sfone.- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mạng di động SFone.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Hoàng, Văn Dũng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất ... Read More »

Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Khái quát về hoạt động tín dụng ngân hàng và hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Thực tiễn áp dụng và giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Thị Mỹ ... Read More »

Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Lý luận về marketing du lịch.- Thực trạng hoạt động marketing của du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2006.- Giải pháp Marketing nhằm phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Huỳnh, Thị Bích Vân Ngôn Ngữ : vie, Nơi ... Read More »

Ứng dụng mô hình Binary Logistic vào phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Công ty Cho thuê Tài chính II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho thuê tài chính và mô hình hồi quy Binary Logistic. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Công ty Cho thuê Tài chính II Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistic trong phân ... Read More »