Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Áp dụng phương pháp quản lý rủi ro vào hoạt động của ngành hải quan Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp hoàn thiện phương pháp quản lý rủi ro vào hoạt động của ngành hải quan Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Chớp Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 68tr. ... Read More »

Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty liên doanh phát triển tiếp vận số 1 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty liên doanh phát triển tiếp vận số 1 Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Lê, Hồng Phương Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý ... Read More »

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng gạo xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Dương, Chiếu Bảng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 76tr. ; , 29 cm Tóm ... Read More »

Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn phát sinh trong sản xuất nông nghiệp tại Huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Giới thiệu; Một số khái niệm và lý thuyết cơ bản; Phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm địa bàn nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu; Kết luận và kiến nghị Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Phạm, Văn Trường Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh ... Read More »

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Phan, Tấn Phong Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, ... Read More »

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại; Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại; Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Trương, Thị Hương Loan Ngôn Ngữ : vie, ... Read More »

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Long An :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Võ, Thị Minh Tuyền Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 88 ... Read More »

Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về kế toán và thuế; Thực trạng hệ thống kế toán doanh nghiệp và công tác quản lý thuế hiện nay; Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Cao, Thị Thu Cúc ... Read More »

Ứng dụng phân tích thế mạnh kinh tế công ty trong đầu tư chứng khoán :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng phân tích thế mạnh kinh tế công ty trong đầu tư chứng khoán Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Khánh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý ... Read More »

So sánh đối chiếu chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận chung, Thực trạng và một số ý kiến nhằm hoàn thiện việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Kim Oanh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả ... Read More »