Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Á Châu Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Trần Đang Thanh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả ... Read More »

Đo lường chất lượng phục vụ nhà đầu tư của văn phòng quản lý khu công nghiệp Tân Bình

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý thuyết về việc đánh giá chất lượng phục vụ và sự thỏa mãn của nhà đầu tư; Giới thiệu công ty Tanimex và khu công nghiệp Tân Bình; Nghiên cưú định lượng đo lường chất lượng phục vụ và thỏa mãn của nhà đầu tư; Phân tích dữ liệu thu thập được; Giải pháp nâng cao chất ... Read More »

Vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của ngân hàng nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và đánh giá vấn đề tách bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ra khỏi sự quản lý của ngân hàng nhà nước và lợi ích lâu dài của hệ thống tài chính Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Ngô, Nguyễn Quỳnh Anh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : ... Read More »

Một số giải pháp nhằm củng cố & mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về thị trường và thị trường bột mì Việt Nam; Thực trạng phát triển thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền Nam; Một số giải pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường bột mì của Tổng công ty lương thực miền Nam; Kết luận. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ ... Read More »

cross-country analysis of the effects of e-banking and financial infrastructure on financial sector competition: A Schumpeterian shift? :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

New forces are taking hold in the financial services industry that may change existing competition paradigms. Electronic banking is thriving in Japan, Europe, South Africa, the Philippines, and the US as clients click their mouse, press telephone keys, and slide cards to conduct their banking. In parallel, credit registries reduce information asymmetry and contribute to lower costs and increased lending ... Read More »

Một số vấn đề vận dụng và hoàn thiện chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính ở Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về chuẩn mực kế toán “trình bày báo cáo tài chính “. Thực trạng về việc vận dụng chuẩn mực kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam. Một số vấn đề vận dụng và hoàn thiện chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính ở Việt Nam. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả ... Read More »

Topics in the economics of health and aging :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

The following three essays contain examinations of several topics in the economics of health and aging. While the subject matter of each essay is quite distinct, all three share a strong empirical focus, and attempt to shed light on issues at the intersection of family, society, economics and health. The first essay examines the effects of women’s labor force participation ... Read More »

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa tại TP. Cần Thơ

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Kim Phượng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 64 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Doanh nghiệp–Cổ phần hóa, Luận văn thạc sĩ, Tác giả bổ ... Read More »

Giải pháp nâng cao hoạt động hỗ trợ xuất khẩu của công ty dịch vụ trong ngành đồ gỗ tại Bình Dương :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải nâng cao hoạt động hỗ trợ xuất khẩu của công ty dịch vụ trong ngành đồ gỗ tại Bình Dương Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Huỳnh, Cẩm Tú Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : ... Read More »

Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ chế quản lý tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục.Tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ ở Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang.Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ ở Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang.. Bộ Sưu Tập : ... Read More »