Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần cung ứng vốn đối với sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa trên địa bàn TP.HCM từ nay đến 2010 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về ngân hàng thương mại và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần cung ... Read More »

Essays in corporate finance: Organizational form, financing and innovation :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

A firm’s value consists of the value of its assets in place and the value of its growth options. In my dissertation I focus on understanding how a firm’s internal organization and its capital structure interact with its growth options – and hence its value. I hypothesize that firms that want to generate value through innovation would prefer an organizational ... Read More »

Những giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong giao nhận vận tải quốc tế bằng đường biển tại thành phố Đà Nẵng

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động Logistics trong giao nhận vận tải Quốc tế. Tình hình hoạt động Logistics đường biển tại Tp.Đàø Nẵng. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động Logistics trong giao nhận vận tải đường biển tại Tp.Đàø Nẵng.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị ... Read More »

Are low-demand IPOs underpriced? Evidence from biotech IPOs :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

We address the unresolved issue of how negative demand information affects the pricing of initial public offerings (IPOs). Using a sample of 557 biotech IPOs over the 1990-2004 period, we show that low-demand IPOs tend to be underpriced and the extent of this underpricing is significant. The post-IPO performance of low-demand IPOs supports the claim that low-demand IPOs are mildly ... Read More »

Một số giải pháp tài chính hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính của các công ty cổ phần niêm yết tại TP. HCM :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về công ty cổ phần và hoạt động quản trị tài chính trong công ty cổ phần. Thực tiễn hoạt động quản trị tài chính của các công ty cổ phần niêm yết tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một số giải pháp tài chính hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính của các công ... Read More »

Analysis on rationalizing Chinese landless farmers’ compensation :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

While Chinese urbanization has accelerated since the early 1990s, the worsened living condition of landless farmers has been largely attributed to the unfairness of the compensating standards. By building two econometric models that separately analyze the amount of compensation given for land eminent domain and market value of the land, this thesis concludes that the compensation amount is between only ... Read More »

Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập với hệ thống thuế thế giới :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những vấn đề cơ bản về thuế; Hội nhập kinh tế quốc tế, những thuận lợi và thách thức đối với lĩnh vực thuế- ngân sách; Hệ thống chính sách thuế hiện hành, những kết quả đã đạt dược và những mặt còn hạn chế; Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập ... Read More »

The role of marketing effort in supply chain management :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

The focus of this dissertation is to study the role of marketing effort in supply chain management. This research consists of three essays each addressing a supply chain with specific structure and managerial concerns. The first essay studies the issue of coordinating a supply-chain where a manufacturer relies on a sales agent for exerting appropriate marketing effort to increase sales. ... Read More »

Một số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ thời kỳ 2005-2010

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Những cơ sở lý luận về phát triển du lịch bền vững.- Đánh giá thực trạng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong thời gian qua.- Một số giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ thời kỳ 2005-2010.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : ... Read More »

Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Hai Thanh :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm xuất khẩu Hai Thanh Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Hồng Oanh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 74 ... Read More »