Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

An Analysis of Foreign Direct investment Impact On Labor Productivity At Firm level in VietNam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Introduction, Literature, An overview, research Methodology, Result annalysis, Conclusions and recommendation An Analysis of Foreign Direct investment Impact On Labor Productivity At Firm level in VietNam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Pham, Khac Duy Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật ... Read More »

Kiểm tra sau thông quan trong hoạt động quản lý hải quan Việt Nam hiện nay :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp phát triển kiểm tra sau thông quan trong hoạt động quản lý hải quan Việt Nam hiện nay Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Dương, Phùng Đức Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 67 ... Read More »

Evaluating the performance of investments in public sector :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Đặng, Hải Yến Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 69 tr. ; , 29 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Văn hóa kinh doanh, Tác giả bổ sung : Nguyễn Minh Kiều ... Read More »

Phân tích dự án – chi phí dự án cầu Vàm Cống

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp phân tích dự án – chi phí dự án cầu Vàm Cống Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Thị Thùy Linh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 62 tr. ; , 30cm Tóm ... Read More »

Sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ nghiên cứu tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam khu vực TPHCM :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Thanh Bình Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 67 tr. ; , 29 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Sự trung thành của khách hàng, Tác giả bổ ... Read More »

Nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp hạn nghiên cứu vấn đề phát hành bổ sung của công ty cổ phần niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TPHCM Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Đỗ, Thị Minh Tâm Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, ... Read More »

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Long An :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Lê Anh Thy Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : ... Read More »

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về thẻ Connect24 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh TP.Hồ Chí Minh :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng. Thực trạng dịch vụ thẻ tại Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về thẻ Connect24 của Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Huỳnh, ... Read More »

Những biện pháp chủ yếu hoàn thiện việc tiếp cận thị trường của Ngân hàng Thương mại Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tiếp cận thị trường-Một nhu cầu khách quan và quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Thực trạng việc tiếp cận thị trường của Ngân hàng thương mại Việt Nam. Những biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện việc tiếp cận thị trường của Ngân hàng thương mại Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ ... Read More »

Định giá doanh nghiệp phục vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về mua bán và sáp nhập công ty, các phương pháp định giá doanh nghiệp khi thực hiện mua bán và sáp nhập công ty. Thực trạng M&A tại Việt Nam và phương pháp định giá Công ty Cổ phần Bột giặt Lix. Ứng dụng mô hình quyền chọn thực trong định giá cho mục đích M&A. Bộ ... Read More »