Tin Mới

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hoàn thiện lý luận kế toán hoạt động đầu tư tài chính theo hướng tổng thể và dài hạn :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan kế toán hoạt động đầu tư tài chính- Thực trạng kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong hệ thống kế toán Việt Nam- Hoàn thiện lý luận kế toán hoạt động đầu tư tài chính theo hướng tổng thể và dài hạn. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Huỳnh, ... Read More »

Ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức tại tổng công ty điện lực TPHCM :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực, thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện quả trị nguồn nhân lực tại tổng công ty điện lực TPHCM Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Lê, Thị Luyến Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học ... Read More »

Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Tiền giang

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Chương 1: Tổng quan về quản lý và kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua kho bạc nhà nướcChương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN tỉnh Tiền GiangChương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên KBNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ ... Read More »

Factors affecting the fluctuation of labour productivity in the construction projects :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Factors affecting the fluctuation of labour productivity in the construction projects Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Bui, Trung Kien Ngôn Ngữ : eng, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 79 tr. ; , 30cm Tóm Tắt : Factors affecting the fluctuation of ... Read More »

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Trái phiếu doanh nghiệp và thị trường trái phiếu doanh nghiệp; Thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời gian qua; Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Đặng, Tấn Tài Ngôn Ngữ : vie, Nơi ... Read More »

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng VID Public :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng VID Public Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Hùng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 82 tr. ; , 30cm Tóm Tắt ... Read More »

Giải pháp quản trị nghiệp vụ phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại VCB Đồng Nai :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Tưởng, Thiếu Nga Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 75 tr. ; , 29 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Quản lý rủi ro tín dụng, Trích lập dự phòng rủi ro ... Read More »

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty điện lực miền Trung :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Lý luận chung về kiểm soát nội bộ và kiểm soát nội bộ, thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty điện lực miền Trung Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Võ, Thị Minh Thư Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : ... Read More »

Tăng cường năng lực cạnh tranh sản xuất rau an toàn tại TP Cần Thơ :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Thái Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 85 tr. ; , 29 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Sản xuất rau an toàn–Cạnh tranh, Tác giả bổ sung : Hồ, ... Read More »

Central bank independence: Rules, practices, and outcomes

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

In recent years interest has grown in central bank independence as research has shown that it may affect many important financial issues such as unemployment, inflation, and inflation variability, among others. However, empirical evidence regarding its effect has been inconclusive and there is low correlation among various legal central bank independence measures. In this thesis, I attempt to resolve these ... Read More »