Tin Mới

LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Các Giải Pháp Thu Hút và Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những luận cứ khoa học về đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng về huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Các giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Kết luận. Bộ ... Read More »

Các giải pháp tăng cường tín dụng, dài hạn của ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Vai trò của tín dụng trung, dài hạn đối với công nghiệp hóa – hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực trạng hoạt động tín dụng trung, dài hạn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam. Các giải pháp tăng cường tín dụng trung, dài hạn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ... Read More »

Phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thương mại đô thị.- Thực trạng phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ từ năm 2000 đến năm 2005.- Một số giải pháp phát triển ngành thương mại thành phố Cần Thơ đến năm 2015.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, ... Read More »

Phát triển khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ đến năm 2020

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Huỳnh, Thanh Nhã Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 157 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Phát triển khu công nghiệp–Cần Thơ–2020, Tác giả ... Read More »

Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về ảnh hưởng của các nhân tố tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần. Xây dựng mô hình nghiên cứu. Lý giải kết quả nghiên cứu. Một số gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần ở Việt Nam. Bộ Sưu Tập : ... Read More »

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tăng trưởng và phát triển kinh tế; Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 1988-1999; Một số giải pháp để thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ... Read More »

Xây dựng hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam đến năm 2020

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Một số vấn đề chung về Hãng hàng không chi phí thấp.- Những căn cứ cần thiết để xây dựng Hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam.- Xây dựng Hãng hàng không chi phí thấp tại Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Dương, Cao Thái Nguyên Ngôn Ngữ : ... Read More »

Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi (Kèm bảng tóm tắt)

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Một số vấn đề lý luận về điều tra chọn mẫu- Thực trạng điều tra cho5nma64u để thu thập số liệu thống kê về chăn nuôi ở Việt Nam- Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi ở TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Hà, ... Read More »

Giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận, phân tích tình hình, giải pháp nhằm phát triển các doanh nghiệp da – giày trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Tân Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô ... Read More »

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế – Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế – Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Lê, Đạt Chí Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 152tr. ... Read More »