Tin Mới

LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Tài Chính trong Nền Kinh Tế Thị Trường

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về cơ chế quản lý tài chính;Thực trạng cơ chế quản lý tài chính từ sau chuyển đổi cơ chế kinh tế; Các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Võ, Khắc Thường ... Read More »

Hệ thống các lợi ích kinh tế và cơ chế thực hiện các lợi ích kinh tế trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những cơ sở lí luận chung về hệ thống lợi ích kinh tế trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng về hệ thống và cơ chế thực hiện các lợi ích kinh tế trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam trong những năm qua. Phương hướng ... Read More »

Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2015 (Kèm bảng tóm tắt)

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan lý luận quản trị nguồn nhân lực của hàng không dân dụng- Thực trạng quản trị nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam trong thời gian qua- Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam đến năm 2020. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả ... Read More »

Các nhân tố ảnh hưởng, định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn marketing tại Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở khoa học về phát triển dịch vụ tư vấn marketing. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ tư vấn marketing tại Việt Nam. Định hướng và các giải pháp phát triển dịch vụ tư vấn marketing tại Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Bùi, ... Read More »

Phát triển hoạt động ngoại thương của tỉnh Đồng Nai đến năm 2015 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về hoạt động ngoại thương của một địa phương. Thực trạng hoạt động ngoại thương của tỉnh Đồng Nai. Phát triển hoạt động ngoại thương của tỉnh Đồng Nai đến năm 2015. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Văn Nhơn Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 ... Read More »

Vận Dụng Kế Toán Quản Trị và Kế Toán các Doanh Nghiệp VN :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Khái niệm về kế toán quản trị; Thực trạng kế toán quản trị ở các doanh nghiệp VN; Vận dụng kế toán quản trị vào kế toán các doanh nghiệp VN; Kết luận.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Phạm, Xuân Thành Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 TP. ... Read More »

Định hướng phát triển ngành du lịch Kampuchea đến năm 2020

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Em, Puthy Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 187 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Du lịch–Kampuchia, Kinh tế du lịch–Phát triển–Kampuchia–2020, Luận án tiến sĩ, Tác giả ... Read More »

Phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Những vấn đề lý luận về phát triển ngành và kinh nghiệm phát triển ngành viễn thông của một số nước trên thế giới. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngành viễn thông Việt Nam. Định hướng phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ ... Read More »

Xây dựng các giải pháp hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Bình Dương đến năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, giải pháp hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Bình Dương đến năm 2020 Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Cao, Thị Việt Hương Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 197tr. ; , 29 ... Read More »

Nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở khoa học về lợi thế cạnh tranh và các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho siêu thị. Xây dựng và kiểm định mô hình các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh cho các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh và thực trạng các ... Read More »