Tin Mới

LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Những Giải Pháp Thực Hiện Điều Kiện Hình Thành Thị Trường Chứng Khoán

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về thị trường chứng khoán; Điều kiện và khả năng hình thành thị trường chứng khoán tại Việt Nam; Những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện các điều kiện hình thành thị trường chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam; Kết luận. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Lê, Thị Tuyết ... Read More »

Giải pháp thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc Việt Nam đến năm 2010

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Đỗ, Quốc Dũng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2005 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 162 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Lạc (cây trồng)–Xuất khẩu, Luận án tiến sĩ, Xuất khẩu–Chiến lược tiếp ... Read More »

Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế- Thực trạng cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh giai đoạn 1996-2005- Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Trà Vinh đến năm 2015. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Trần, ... Read More »

Phát triển công nghiệp của TP. Cần Thơ đến năm 2020

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp của TP. Cần Thơ đến năm 2020 Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Trần, Thanh Mẫn Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : 178 tr. ; , 29 cm Tóm Tắt ... Read More »

Đóng góp của vốn xã hội vào các hoạt động của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Xây dựng và kiểm định thang đo và mô hình lý thuyết cho nghiên cứu điển hình: doanh nghiệp bất động sản Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Huỳnh, Thanh Điền Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý : ... Read More »

Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Chất Lượng trong các Công Ty Dệt Phía Nam của Vinatex :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về quản lý chất lượng; Phân tích thực trạng quản lý chất lượng trong các công ty dệt phía Nam của Vinatex; Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng trong các công ty dệt phía Namcủa Vinatex. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Tạ, Thị Kiều An Ngôn Ngữ ... Read More »

Huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển tại tỉnh Bạc Liêu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2006-2020)

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Nguồn lực tài chính-Nhân tố có tính quyết định cho đầu tư và phát triển.- Thực trạng huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển tại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2001-2005.- Giải pháp huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển tại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm ... Read More »

Phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

-Tổng quan về ngành viễn thông Việt nam và kinh nghiệm phát triển viễn thông của một số nước trên thế giới-Thực trang hoạt động và phát triển của ngành viễn thông thời gian qua-Giải pháp góp phần phát triển ngành viễn thông Việt nam đến năm 2020. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : ... Read More »

Hệ thống phòng ngừa khủng hoảng tài chính cho Việt Nam trong quá trình hội nhập :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Hội nhập tài chính và khủng hoảng. Nhận diện những dấu hiệu của khủng hoảng tài chính từ sức khỏe nền kinh tế Việt Nam. Xây dựng mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính cho Việt Nam. Đề xuất chính sách phòng ngừa khủng hoảng tài chính cho Việt Nam trong quá trình hội nhập. Bộ Sưu Tập ... Read More »

Giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan và giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp chế biến lúa gạo của thành phố Cần Thơ đến năm 2020 Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn Huỳnh Phước Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật ... Read More »