Tin Mới

LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Phương Pháp Toán và Kinh Lượng Học trong Phân Tích và Tối Ưu Hóa Vấn Đề sử dụng các loại phân bón cho cây lúa tại Đồng Tháp Mười

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Vai trò cây lúa trong sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng của các chất dinh dưỡng đối với nó; Ước lượng nhu cầu phân bón hiện nay tại vùng Đồng Tháp Mười; Dùng phương pháp toán để phân tích ước lượng nhu cầu phân bón trong sản xuất. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính ... Read More »

Phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An đến năm 2010

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển các khu công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam.- Phân tích thực trạng phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An trong thời gian qua.- Giải pháp phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Long An đến năm 2010.. Bộ Sưu Tập : Luận ... Read More »

Những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực Việt nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Lý luận chung về cơ chế quản lý kinh tế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành điện;Thực trạng cơ chế quản lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty điện lực trong thời gian qua;Những giải pháp để hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế đối ... Read More »

Chiến lược đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thực trạng và chiến lược đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Hữu Huy Nhựt Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô Tả Vật Lý ... Read More »

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở khoa học về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có vốn đầu tư Việt Nam tại thị trường Campuchia đến năm 2020. Bộ Sưu Tập : Luận ... Read More »

Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam bộ đến năm 2005 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận về chiến lược phát triển ngành; Phân tích thực trạng sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam Bộ; Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam Bộ đến năm 2005; Kết luận. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác ... Read More »

Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh ( giai đoạn1991-2001); Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với ... Read More »

Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về hoạt động phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam; Phân tích thực trạng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam; Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt ... Read More »

Quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

-Cơ sở luận về đầu tư và quản lý danh mục đầu tư bảo hiểm.-Thực trạng về hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2004 – 2006.-Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý danh mục đầu tư tại các công ty bảo hiểm ... Read More »

Hệ thống kiểm soát sự minh bạch thông tin tài chính công bố của các công ty niêm yết tại Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan, thực trạng, một số giải pháp kiểm soát sự minh bạch thông tin tài chính công bố của các công ty niêm yết tại Việt Nam Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn Đình Hùng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh tế TP.HCM, Mô ... Read More »