Tin Mới

LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Xây Dựng Hệ Thống Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về hoạt động kiểm toán độc lập và chuẩn mực kiểm toán; Hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam và quá trình xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; Phương hướng và giải pháp xây dựng hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác ... Read More »

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing trong ngành thép Việt Nam

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Một số cơ sở lý luận về Marketing.Phân tích hoạt động Marketing tại ngành thép Việt Nam trong thời gian qua.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Markting trong ngành thép Việt Nam.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Minh Tuấn Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : ... Read More »

Phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương ở Việt Nam (Kèm Bảng tóm tắt) :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan về thị trường trái phiếu chính quyền địa phương trong kinh tế thị trường- Tình hình phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương ở Việt Nam trong thời gian từ năm 1991 đến nay- Giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính quyền địa phương giai đoạn 2006-2020. Bộ Sưu Tập : Luận ... Read More »

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp nhằm phù hợp với yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế của Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Tổng quan về hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp; Thực trạng hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay; Các giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Namnhằm phù hợp với yêu cầu hội ... Read More »

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý luận, phân tích chiến lược phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Nguyễn, Cao Trí Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM, ... Read More »

Phương Pháp Xác Định Giá Cả được Sử Dụng trong việc Cổ Phần Hóa trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về giá trị, giá cả và các phương pháp định giá doanh nghiệp (DN); Thực trạng xác định giá DN cổ phần hóa (CPH) ở VN trong giai đoạn hiện nay; Phương pháp xác định giá cả được sử dụng trong tiến trình CPH các DNNN.. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : ... Read More »

Phương hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

– Hệ thống ngân hàng và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.- Thực trạng của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.- Phương hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và giải pháp thực ... Read More »

Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2020 :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

-Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ thông tin di động -Thực trạng phát triển dịch vụ thông tin di động tại tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam -Giải pháp phát triển dịch vụ thông tin di động tại tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam đến năm 2020. Bộ Sưu Tập : ... Read More »

Một số giải pháp để các doanh nghiệp thành viên hội cà phê ca cao Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cà phê UTZ :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Cơ sở lý thuyết, phân tích và một số giải pháp để các doanh nghiệp thành viên hội cà phê ca cao Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu cà phê UTZ Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ Tác Giả Chính : Thái, Anh Tuấn Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Đại học Kinh ... Read More »

Giải pháp hình thành và phát triển quỹ đầu tư chỉ số tại Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổng quan về quỹ đầu tư chỉ số. Phân tích các yếu tố tác động đến quỹ đầu tư chỉ số. Bài học kinh nghiệm từ quỹ đầu tư chỉ số trên thế giới và đánh giá điều kiện hình thành và phát triển quỹ đầu tư chỉ số tại Việt Nam. Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ ... Read More »