Tin Mới

A “human ecology economics” framework for Eastern Europe

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Allen, Roy
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Ecology, Economic growth, Sustainable development
Tác giả bổ sung : Becht, András Margitay Bedford, Norman
Số Kiểm Soát : 69781
Luận Văn : A “human ecology economics” framework for Eastern Europe
Tên File : 69781.pdf

A “human ecology economics” framework for Eastern Europe

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: A “human ecology economics” framework for Eastern Europe

Keyword SEO : A “human ecology economics” framework for Eastern Europe