Tin Mới

A model for quality management in a supply chain with a retailer and a manufacturer

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Javid, A Ahmadi
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , production quality, supply chain system
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 70760
Luận Văn : A model for quality management in a supply chain with a retailer and a manufacturer
Tên File : 70760.pdf

A model for quality management in a supply chain with a retailer and a manufacturer

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: A model for quality management in a supply chain with a retailer and a manufacturer

Keyword SEO : A model for quality management in a supply chain with a retailer and a manufacturer