Tin Mới

A modern neural network model to do stock market timing on the basis of the ancient investment technique of Japanese Candlestick

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Jasemi, Milad
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Finance, Japanese Candlestick, Neural network, Stock market timing
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 74510
Luận Văn : A modern neural network model to do stock market timing on the basis of the ancient investment technique of Japanese Candlestick
Tên File : 74510.pdf

A modern neural network model to do stock market timing on the basis of the ancient investment technique of Japanese Candlestick

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: A modern neural network model to do stock market timing on the basis of the ancient investment technique of Japanese Candlestick

Keyword SEO : A modern neural network model to do stock market timing on the basis of the ancient investment technique of Japanese Candlestick