Tin Mới

An empirical test of spatial competition in the audit market

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Numan, Wieteke
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Audit markets
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 74725
Luận Văn : An empirical test of spatial competition in the audit market
Tên File : 74725.pdf

An empirical test of spatial competition in the audit market

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: An empirical test of spatial competition in the audit market

Keyword SEO : An empirical test of spatial competition in the audit market