Tin Mới

Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Trịnh, Hoàng Việt
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 46 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Tăng trưởng Tín dụng,
Tác giả bổ sung : Nguyễn Hoài Bảo ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84357
Luận Văn : Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai :
Tên File : 84357.pdf

Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai :

Keyword SEO : Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai :