Tin Mới

Author Archives: Thư Viện Luận Văn

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo tại Công ty TNHH sản phẩm công gnhe65 FPT :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Vi, Thị Thùy Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 61 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Quản trị nhân sự–Đào tạo, Tác giả bổ sung : Vũ, ... Read More »

State structure and economic development: The political economy of Thailand and the Philippines :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

This dissertation investigates the factors that account for different economic performance among late developing countries that are vulnerable to external shocks, crony capitalism, and political instability. The dissertation undertakes an historical, comparative analysis of industrializing Thailand and relatively low-performing Philippines, and argues that differences in economic performance are due to variations in the institutional configuration of state power, defined along ... Read More »

Thẩm định giá doanh nghiệp trong mua bán và sáp nhập tại Việt Nam bằng mô hình hiện giá điều chỉnh :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Phan, Thị Hiền Nhân Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 65 tr. + phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Doanh nghiệp–Mua bán và sáp nhập, Tác ... Read More »

Xác định bảng giá đất ở theo giá thị trường trên địa bàn xã Tân Hiệp – huyện Hóc môn :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Trần, Trọng Nhân Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 70 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Bất động sản–Thẩm định giá, Tác giả bổ sung : Hay, ... Read More »

Định giá giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Lê, Phương Ngọc Thảo Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 25tr. +phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : SÁp nhập doanh nghiệp–Định giá trị, Tác giả bổ ... Read More »

Xây dựng tỷ suất chiết khấu ngành thục phẩm Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Hà, KIm Tuấn Anh Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 59tr. +phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Ngành thực phẩm–Tỷ suất chiết khấu, Tác giả bổ ... Read More »

Chiết xuất dữ liệu thị trường để tính suất vốn hóa cho căn hộ chung cư cho thuê trên địa bàn TPHCM :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Ngô Thị Xuân Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 45tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Thẩm định giá–Bất động sản, Tác giả bổ sung : Nguyễn, Ngọc ... Read More »

A systems-based approach to assessing leadership styles in engineers :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

There is a widely recognized gap in the skill set of newly graduated engineers and the needs and expectations of industry. The Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET) has taken steps to address this gap by adjusting its criteria for accrediting engineering programs. In particular, ABET has specified program outcomes that address technical skills in relation to the ability ... Read More »

Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đến nợ xấu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Trịnh, Hoàng Việt Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 46 tr. ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Tăng trưởng Tín dụng, Tác giả bổ sung : Nguyễn Hoài ... Read More »

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam :

Thư Viện Luận Văn Đại Học Kinh Tế TPHCM

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo Tác Giả Chính : Lê, Anh Thắng Ngôn Ngữ : vie, Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế, Mô Tả Vật Lý : 67 tr.+phụ lục ; , 30 cm Tóm Tắt : Chủ Đề : Cấu trúc vốn, Tác giả bổ sung : Hay, Sinh ... Read More »