Tin Mới

Bank size and lending relationships in Japan

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Hirofumi, Uchida
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Banks, Relationship lending, Small and medium enterprises, Transactions-based lending ;
Tác giả bổ sung : Gregory F. Udell Wako Watanabe
Số Kiểm Soát : 70326
Luận Văn : Bank size and lending relationships in Japan
Tên File : 70326.pdf

Bank size and lending relationships in Japan

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Bank size and lending relationships in Japan

Keyword SEO : Bank size and lending relationships in Japan