Tin Mới

Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

Tổng quan về hoạt động phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam; Phân tích thực trạng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam; Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Quang Hùng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2006 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 174 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về hoạt động phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam; Phân tích thực trạng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam; Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam..
Chủ Đề : Bưu chính viễn thông–Khía cạnh kinh tế–Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Phát hành báo chí–Chất lượng dịch vụ,
Tác giả bổ sung : Lê, Quang Hùng
Số Kiểm Soát : 45360
Luận Văn : Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam
Tên File : 45360.pdf

Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

Keyword SEO : Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phát hành báo chí của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam