Tin Mới

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015 :

– Cơ sở lý luận về Hợp tác xã và hiệu quả kinh tế xã hội- Đánh giá thực trạng của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang trong những năm 1ua- Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Công Bình
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 73 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Cơ sở lý luận về Hợp tác xã và hiệu quả kinh tế xã hội- Đánh giá thực trạng của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang trong những năm 1ua- Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015.
Chủ Đề : Hợp tác xã nông nghiệp–Hiệu quả sản xuất, Phát triển nông nghiệp–Tiền Giang,
Tác giả bổ sung : Phạm, Phi Yên , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 47163
Luận Văn : Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015 :
Tên File : 47163.pdf

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015 :

Keyword SEO : Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Tiền Giang đến 2015 :