Tin Mới

Biện pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh :

Cơ sở lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các biện pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 2010..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Vũ, Thế Huy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 57 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các biện pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 2010..
Chủ Đề : Đầu tư, nước ngoài–Việt Nam, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Hay, Sinh , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 42672
Luận Văn : Biện pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh :
Tên File : 42672.pdf

Biện pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Biện pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Biện pháp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh :