Tin Mới

Các Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Bảo Hiểm Y Tế ở Việt Nam

Cơ sở lý luận về bảo hiểm y tế; Thực trạng về cơ chế quản lý bảo hiểm y tế ở Việt Nam; Một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý bảo hiểm y tế ở Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Hưởng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2002 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 69 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về bảo hiểm y tế; Thực trạng về cơ chế quản lý bảo hiểm y tế ở Việt Nam; Một số giải pháp góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý bảo hiểm y tế ở Việt Nam.
Chủ Đề : Bảo hiểm, Kinh tế học dịch vụ y tế, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Hưởng
Số Kiểm Soát : 38360
Luận Văn : Các Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Bảo Hiểm Y Tế ở Việt Nam
Tên File : 38360.pdf

Các Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Bảo Hiểm Y Tế ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Các Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Bảo Hiểm Y Tế ở Việt Nam

Keyword SEO : Các Giải Pháp Hoàn Thiện Cơ Chế Quản Lý Bảo Hiểm Y Tế ở Việt Nam