Tin Mới

Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam :

-Tổng quan về hoạt động “mua lại, sát nhập doanh nghiệp” (mergers and acquistion – M&A)-Hoạt động mua lại, sát nhập doanh nghiệp trên thế giới và những bài học kinh nghiệm rút ra cho doanh nghiệp Việt Nam.-Thực trạng của hoạt động mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.-Các giải pháp phục vụ sự vận hành hoạt động mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đoàn, Thị Cẩm Vân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 98 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : -Tổng quan về hoạt động “mua lại, sát nhập doanh nghiệp” (mergers and acquistion – M&A)-Hoạt động mua lại, sát nhập doanh nghiệp trên thế giới và những bài học kinh nghiệm rút ra cho doanh nghiệp Việt Nam.-Thực trạng của hoạt động mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.-Các giải pháp phục vụ sự vận hành hoạt động mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
Chủ Đề : Doanh nghiệp–Mua lại, Doanh nghiệp–Sát nhập,
Tác giả bổ sung : Phan, Thị Bích Nguyệt , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 49780
Luận Văn : Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam :
Tên File : 49780.pdf

Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam :

Keyword SEO : Các giải pháp nhằm phát triển thị trường mua lại, sát nhập doanh nghiệp tại Việt Nam :