Tin Mới

Các Giải Pháp Tài Chính để Ngành Da Giầy Việt Nam trở thành Nền Kinh Tế Quan Trọng trong Giai Đoạn từ nay đến Năm 2010

Vị trí của ngành da giày và vai trò của tài chính trong việc phát triển ngành da giầy Việt Nam. Các chính sách tài chính đối với ngành da giày Việt Nam giai đoạn 1993-2000. Những giải pháp về tài chính góp phần xây dựng ngành da giày Việt Nam trở thành ngành kinh tế quan trọng trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Phan, Kỳ Vũ
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2002 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 158 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Vị trí của ngành da giày và vai trò của tài chính trong việc phát triển ngành da giầy Việt Nam. Các chính sách tài chính đối với ngành da giày Việt Nam giai đoạn 1993-2000. Những giải pháp về tài chính góp phần xây dựng ngành da giày Việt Nam trở thành ngành kinh tế quan trọng trong giai đoạn từ nay đến năm 2010.
Chủ Đề : Giầy, Luận án tiến sĩ, Quản trị tài chính,
Tác giả bổ sung : Phan, Kỳ Vũ
Số Kiểm Soát : 38199
Luận Văn : Các Giải Pháp Tài Chính để Ngành Da Giầy Việt Nam trở thành Nền Kinh Tế Quan Trọng trong Giai Đoạn từ nay đến Năm 2010
Tên File : 38199.pdf

Các Giải Pháp Tài Chính để Ngành Da Giầy Việt Nam trở thành Nền Kinh Tế Quan Trọng trong Giai Đoạn từ nay đến Năm 2010

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Các Giải Pháp Tài Chính để Ngành Da Giầy Việt Nam trở thành Nền Kinh Tế Quan Trọng trong Giai Đoạn từ nay đến Năm 2010

Keyword SEO : Các Giải Pháp Tài Chính để Ngành Da Giầy Việt Nam trở thành Nền Kinh Tế Quan Trọng trong Giai Đoạn từ nay đến Năm 2010