Tin Mới

Các giải pháp tăng cường tín dụng, dài hạn của ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

Vai trò của tín dụng trung, dài hạn đối với công nghiệp hóa – hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực trạng hoạt động tín dụng trung, dài hạn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam. Các giải pháp tăng cường tín dụng trung, dài hạn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Mai, Thị Trúc Ngân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 190 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Vai trò của tín dụng trung, dài hạn đối với công nghiệp hóa – hiện đại hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực trạng hoạt động tín dụng trung, dài hạn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam. Các giải pháp tăng cường tín dụng trung, dài hạn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam..
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Tín dụng–Giải pháp tăng cường tín dụng,
Tác giả bổ sung : Mai, Thị Trúc Ngân
Số Kiểm Soát : 40787
Luận Văn : Các giải pháp tăng cường tín dụng, dài hạn của ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam
Tên File : 40787.pdf

Các giải pháp tăng cường tín dụng, dài hạn của ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Các giải pháp tăng cường tín dụng, dài hạn của ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam

Keyword SEO : Các giải pháp tăng cường tín dụng, dài hạn của ngân hàng góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam