Tin Mới

Các Giải Pháp Thu Hút và Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Những luận cứ khoa học về đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng về huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Các giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Liên Hoa
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 190 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Những luận cứ khoa học về đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thực trạng về huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Các giải pháp nhằm tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; Kết luận.
Chủ Đề : Đầu tư, Nước ngoài, Luận án tiến sĩ, Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Liên Hoa
Số Kiểm Soát : 37340
Luận Văn : Các Giải Pháp Thu Hút và Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Tên File : 37340.pdf

Các Giải Pháp Thu Hút và Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Các Giải Pháp Thu Hút và Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Keyword SEO : Các Giải Pháp Thu Hút và Nâng Cao Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Đầu Tư Trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam