Tin Mới

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại Việt Nam :

– Tổng quan và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lưu, Hồng Trâm
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 76 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại Việt Nam
Chủ Đề : Cấu trúc vốn, Quản lý tài chính–Chính sách cổ tức,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Ngọc Trang , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 76903
Luận Văn : Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại Việt Nam :
Tên File : 76903.pdf

Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại Việt Nam :

Keyword SEO : Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn và ứng dụng mô hình điều chỉnh cấu trúc vốn động vào các công ty cổ phần tại Việt Nam :