Tin Mới

Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003 – 2004

Chương 1: Giới thiệuChương 2: Khung lý thuyết về nghèoChương 3: PP nghiên cứuChương 4: Kết quả nghiên cứuChương 5: Gợi ý chính sách xóa đói giảm nghèo vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Trương, Thanh Vũ
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 k.nh,
Mô Tả Vật Lý : 61 tr. ; , 28 cm
Tóm Tắt : Chương 1: Giới thiệuChương 2: Khung lý thuyết về nghèoChương 3: PP nghiên cứuChương 4: Kết quả nghiên cứuChương 5: Gợi ý chính sách xóa đói giảm nghèo vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long.
Chủ Đề : Luận văn thạc sĩ, Phát triển kinh tế–Xóa đói giảm nghèo,
Tác giả bổ sung : Trương, Thanh Vũ
Số Kiểm Soát : 47503
Luận Văn : Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003 – 2004
Tên File : 47503.pdf

Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003 - 2004

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003 – 2004

Keyword SEO : Các nhân tố tác động đến nghèo đói ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2003 – 2004