Tin Mới

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết :

Những nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn; Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Kết luận

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Trần Phi Phương
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 38 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Những nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn; Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp; Kết luận
Chủ Đề : Doanh nghiệp–Cấu trúc vốn,
Tác giả bổ sung : Trần Ngọc Thơ GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 79996
Luận Văn : Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết :
Tên File : 79996.pdf

Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết :

Keyword SEO : Các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp niêm yết :