Tin Mới

Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của tòa án trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Quyền tư pháp và việc thực hiện quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp thời kỳ đổi mới (từ đại hội VI đến đại hội IX). Cải cách tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Kim Thanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. , 2006
Mô Tả Vật Lý : 310tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Quyền tư pháp và việc thực hiện quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp thời kỳ đổi mới (từ đại hội VI đến đại hội IX). Cải cách tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
Chủ Đề : Quyền tư pháp–Nhà nước pháp quyền Việt Nam, Tư pháp–Cải cách,
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 66874
Luận Văn : Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của tòa án trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
Tên File : 66874.pdf

Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của tòa án trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của tòa án trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân

Keyword SEO : Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của tòa án trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân