Tin Mới

Cải thiện tiến độ hoàn thành dự án xây dựng thuộc ngân sách tỉnh Khánh Hòa :

Thực trạng và phương pháp cải thiện tiến độ hoàn thành dự án xây dựng thuộc ngân sách tỉnh Khánh Hòa

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Châu, Ngô Anh Nhân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 40 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng và phương pháp cải thiện tiến độ hoàn thành dự án xây dựng thuộc ngân sách tỉnh Khánh Hòa
Chủ Đề : Chính sách công, Quản lý dự án,
Tác giả bổ sung : Cao, Hào Thi , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 72074
Luận Văn : Cải thiện tiến độ hoàn thành dự án xây dựng thuộc ngân sách tỉnh Khánh Hòa :
Tên File : 72074.pdf

Cải thiện tiến độ hoàn thành dự án xây dựng thuộc ngân sách tỉnh Khánh Hòa :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Cải thiện tiến độ hoàn thành dự án xây dựng thuộc ngân sách tỉnh Khánh Hòa :

Keyword SEO : Cải thiện tiến độ hoàn thành dự án xây dựng thuộc ngân sách tỉnh Khánh Hòa :