Tin Mới

Cấu trúc vốn cho chiến lược phát triển dài hạn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM :

– Tổng quan về cấu trúc vốn- Phân tích cấu trúc vốn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM- Giải pháp nhằm xây dựng cấu trúc vốn cho chiến lược phát triển dài hạn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đàng, Quang Vắng
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 77 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : – Tổng quan về cấu trúc vốn- Phân tích cấu trúc vốn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM- Giải pháp nhằm xây dựng cấu trúc vốn cho chiến lược phát triển dài hạn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM.
Chủ Đề : Cấu trúc vốn,
Tác giả bổ sung : Trương, Quang Thông , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 49853
Luận Văn : Cấu trúc vốn cho chiến lược phát triển dài hạn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM :
Tên File : 49853.pdf

Cấu trúc vốn cho chiến lược phát triển dài hạn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Cấu trúc vốn cho chiến lược phát triển dài hạn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM :

Keyword SEO : Cấu trúc vốn cho chiến lược phát triển dài hạn của các công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM :