Tin Mới

Chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Lê, Huyền Trang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 46tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Đầu tư–Thẩm định giá, Ngân hàng nông nghiệp,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Ngọc Danh , Ths. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77471
Luận Văn : Chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam :
Tên File : 77471.pdf

Chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam :

Keyword SEO : Chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam :