Tin Mới

Chiến lược marketing của ngành nước khoáng và cát xuất khẩu Tỉnh Khánh Hòa

Tổng quan lí thuyết về chiến lược marketing trong ngành nước khoáng và cát xuất khẩu tỉnh Khánh Hoà; Thực trạng môi trường marketing của ngành nước khoáng và cát xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa; Xây dựng chiến lược marketing của ngành nước khoáng và cát xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Đức Thái
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2000 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 177 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan lí thuyết về chiến lược marketing trong ngành nước khoáng và cát xuất khẩu tỉnh Khánh Hoà; Thực trạng môi trường marketing của ngành nước khoáng và cát xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa; Xây dựng chiến lược marketing của ngành nước khoáng và cát xuất khẩu tỉnh Khánh Hòa..
Chủ Đề : Công nghiệp chế biến–Chiến lược tiếp thị, Luận án tiến sĩ, Nước khoáng–Xuất khẩu–Khánh Hòa,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Đức Thái
Số Kiểm Soát : 47689
Luận Văn : Chiến lược marketing của ngành nước khoáng và cát xuất khẩu Tỉnh Khánh Hòa
Tên File : 47689.pdf

Chiến lược marketing của ngành nước khoáng và cát xuất khẩu Tỉnh Khánh Hòa

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chiến lược marketing của ngành nước khoáng và cát xuất khẩu Tỉnh Khánh Hòa

Keyword SEO : Chiến lược marketing của ngành nước khoáng và cát xuất khẩu Tỉnh Khánh Hòa