Tin Mới

Chiến lược Marketing – Mix để thâm nhập thị trường vàng Campuchia của công ty vàng bạc đá quý SBJ Campuchia :

Thực trạng chiến lược Marketing – Mix để thâm nhập thị trường vàng Campuchia của công ty vàng bạc đá quý SBJ Campuchia

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Thị Khánh Chi
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 83 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Thực trạng chiến lược Marketing – Mix để thâm nhập thị trường vàng Campuchia của công ty vàng bạc đá quý SBJ Campuchia
Chủ Đề : Thị trường vàng–Campuchia,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Đông Phong , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 78417
Luận Văn : Chiến lược Marketing – Mix để thâm nhập thị trường vàng Campuchia của công ty vàng bạc đá quý SBJ Campuchia :
Tên File : 78417.pdf

Chiến lược Marketing - Mix để thâm nhập thị trường vàng Campuchia của công ty vàng bạc đá quý SBJ Campuchia :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chiến lược Marketing – Mix để thâm nhập thị trường vàng Campuchia của công ty vàng bạc đá quý SBJ Campuchia :

Keyword SEO : Chiến lược Marketing – Mix để thâm nhập thị trường vàng Campuchia của công ty vàng bạc đá quý SBJ Campuchia :