Tin Mới

Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Sancom Việt Nam đến năm 2010

Cơ sở lý luận chung về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ScanCom Việt Nam. Chiến lược phát triển của công ty ScanCom Việt Nam đến năm 2010.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phùng, Thị Thảo Trang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 59 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận chung về hoạch định chiến lược kinh doanh. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ScanCom Việt Nam. Chiến lược phát triển của công ty ScanCom Việt Nam đến năm 2010.
Chủ Đề : Chiến lược phát triển–Công ty SANCOM–2010, Luận văn thạc sĩ, Quản trị chiến lược,
Tác giả bổ sung : Phùng, Thị Thảo Trang
Số Kiểm Soát : 42684
Luận Văn : Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Sancom Việt Nam đến năm 2010
Tên File : 42684.pdf

Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Sancom Việt Nam đến năm 2010

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Sancom Việt Nam đến năm 2010

Keyword SEO : Chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Sancom Việt Nam đến năm 2010