Tin Mới

Chiến lược phát triển Ngành Công nghiệp phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh :

Cơ sở lý luận về chiến lược. Thực trạng và chiến lược phát triển Ngành Công nghiệp phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Đỗ, Thị Thảo Trang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2011 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 88 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về chiến lược. Thực trạng và chiến lược phát triển Ngành Công nghiệp phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020
Chủ Đề : Ngành công nghiệp phần mềm–Chiến lược kinh doanh,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Minh Tuấn , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 75845
Luận Văn : Chiến lược phát triển Ngành Công nghiệp phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh :
Tên File : 75845.pdf

Chiến lược phát triển Ngành Công nghiệp phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chiến lược phát triển Ngành Công nghiệp phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh :

Keyword SEO : Chiến lược phát triển Ngành Công nghiệp phần mềm tại thành phố Hồ Chí Minh :