Tin Mới

Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam bộ đến năm 2005 :

Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận về chiến lược phát triển ngành; Phân tích thực trạng sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam Bộ; Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam Bộ đến năm 2005; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Lê, Văn Tý
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1997 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 120 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận về chiến lược phát triển ngành; Phân tích thực trạng sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam Bộ; Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam Bộ đến năm 2005; Kết luận.
Chủ Đề : Ngành xây dựng–Sản xuất vật liệu,
Tác giả bổ sung : Dư, Lô Giang , PGS.TS ; Lê, Thanh Hà , TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 14847
Luận Văn : Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam bộ đến năm 2005 :
Tên File : 14847.pdf

Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam bộ đến năm 2005 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam bộ đến năm 2005 :

Keyword SEO : Chiến lược phát triển sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp ở Nam bộ đến năm 2005 :