Tin Mới

Chiết xuất dữ liệu thị trường để tính suất vốn hóa cho căn hộ chung cư cho thuê trên địa bàn TPHCM :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Ngô Thị Xuân
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 45tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Thẩm định giá–Bất động sản,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Ngọc Vinh , TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84386
Luận Văn : Chiết xuất dữ liệu thị trường để tính suất vốn hóa cho căn hộ chung cư cho thuê trên địa bàn TPHCM :
Tên File : 84386.pdf

Chiết xuất dữ liệu thị trường để tính suất vốn hóa cho căn hộ chung cư cho thuê trên địa bàn TPHCM :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chiết xuất dữ liệu thị trường để tính suất vốn hóa cho căn hộ chung cư cho thuê trên địa bàn TPHCM :

Keyword SEO : Chiết xuất dữ liệu thị trường để tính suất vốn hóa cho căn hộ chung cư cho thuê trên địa bàn TPHCM :