Tin Mới

Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long :

-Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh và chính sách tài chính hỗ trỡ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. -Thực trạng về tài chính và chính sách hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. -Các giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thiện Phong
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 TP. Hồ Chí Minh,
Mô Tả Vật Lý : 212 tr. ; , 27 cm
Tóm Tắt : -Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh và chính sách tài chính hỗ trỡ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. -Thực trạng về tài chính và chính sách hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. -Các giải pháp hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh.
Chủ Đề : Chính sách tài chính–Phát triển doanh nghiệp, Khu vực ngoài quốc doanh–Chính sách tài chính,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thanh Tuyền , GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 47596
Luận Văn : Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long :
Tên File : 47596.pdf

Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long :

Keyword SEO : Chính sách tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh vùng đồng bằng sông Cửu Long :