Tin Mới

Chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam :

Tổng quan, thực trạng tín dụng, giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 161 tr. ; , 30cm
Tóm Tắt : Tổng quan, thực trạng tín dụng, giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam
Chủ Đề : Thuế bất động sản,
Tác giả bổ sung : Dương, Thị Bình Minh, GS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 77007
Luận Văn : Chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam :
Tên File : 77007.pdf

Chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam :

Keyword SEO : Chính sách thuế đối với phát triển thị trường bất động sản Việt Nam :