Tin Mới

Chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam

Tổng quan về chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam; Thực trạng hoạt động chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam; Giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thị Quỳnh Giang
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2010 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 73 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam; Thực trạng hoạt động chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam; Giải pháp kiểm soát hoạt động chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam
Chủ Đề : Công ty đa quốc gia–Chuyển giá, Công ty đa quốc gia–Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Sử Đình Thành, TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 69651
Luận Văn : Chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam
Tên File : 69651.pdf

Chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam

Keyword SEO : Chuyển giá trong các Công ty đa quốc gia ở Việt Nam