Tin Mới

Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Ngô, Doãn Vịnh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Viện Chiến lược Phát triển,
Mô Tả Vật Lý : 255 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Phát triển kinh tế-xã hội–Dải ven biển Việt Nam,
Tác giả bổ sung : Ngô, Doãn Vịnh
Số Kiểm Soát : 46848
Luận Văn : Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm :
Tên File : 46848.pdf

Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm :

Keyword SEO : Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm :