Tin Mới

Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Khắc Hoa
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : H. : 2003 Viện nghiên cứu khoa học Hành chính,
Mô Tả Vật Lý : 143 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Nguồn nhân lực–Sử dụng, Quản lý nguồn nhân lực,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Khắc Hoa
Số Kiểm Soát : 46892
Luận Văn : Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin :
Tên File : 46892.pdf

Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin :

Keyword SEO : Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin :