Tin Mới

Đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp thông qua việc phát hành trái phiếu Công ty

– Lý luận tổng quan về nguồn tài trợ trái phiếu Công ty; Thực trạng các nguồn huy động tài trợ của các doanh nghiệp ở Việt Nam; Các giải pháp nhằm gia tăng việc phát hành trái phiếu Công ty làm đa dạng hóa nguồn tài trợ của các doanh nghiệp Việt Nam..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thanh Long
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 78 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Lý luận tổng quan về nguồn tài trợ trái phiếu Công ty; Thực trạng các nguồn huy động tài trợ của các doanh nghiệp ở Việt Nam; Các giải pháp nhằm gia tăng việc phát hành trái phiếu Công ty làm đa dạng hóa nguồn tài trợ của các doanh nghiệp Việt Nam..
Chủ Đề : Doanh nghiệp–Nguồn tài trợ, Luận văn thạc sĩ, Trái phiếu Công ty,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thanh Long
Số Kiểm Soát : 48710
Luận Văn : Đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp thông qua việc phát hành trái phiếu Công ty
Tên File : 48710.PDF

Đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp thông qua việc phát hành trái phiếu Công ty

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp thông qua việc phát hành trái phiếu Công ty

Keyword SEO : Đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho doanh nghiệp thông qua việc phát hành trái phiếu Công ty