Tin Mới

Đánh giá hiệu quả ngân hàng TMCP Việt Nam sau M&A :

Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả ngân hàng TMCP Việt Nam sau M&A

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Nguyễn, Đức Thanh
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2012 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 81 tr. +phụ lục ; , 30cm
Tóm Tắt : Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả ngân hàng TMCP Việt Nam sau M&A
Chủ Đề : Ngân hàng thương mại–Mua bán và sát nhập,
Tác giả bổ sung : Phan, Thị Bích Nguyệt , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 80109
Luận Văn : Đánh giá hiệu quả ngân hàng TMCP Việt Nam sau M&A :
Tên File : 80109.pdf

Đánh giá hiệu quả ngân hàng TMCP Việt Nam sau M&A :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đánh giá hiệu quả ngân hàng TMCP Việt Nam sau M&A :

Keyword SEO : Đánh giá hiệu quả ngân hàng TMCP Việt Nam sau M&A :