Tin Mới

Đánh giá mức độ thỏa mãn của cán bộ công nhân viên với tổ chức tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

– Giới thiệu vấn đề nghiên cứu.- Cơ sở lý luận về sựm thỏa mãn của người lao động đối với tổ chức.- Phương pháp nghiên cứu..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Thị Ngọc
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2007 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 76 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : – Giới thiệu vấn đề nghiên cứu.- Cơ sở lý luận về sựm thỏa mãn của người lao động đối với tổ chức.- Phương pháp nghiên cứu..
Chủ Đề : Bưu điện–Nhu cầu lao động, Luận văn thạc sĩ, Quản trị nhân sự–Chính sách,
Tác giả bổ sung : Phạm, Thị Ngọc
Số Kiểm Soát : 46606
Luận Văn : Đánh giá mức độ thỏa mãn của cán bộ công nhân viên với tổ chức tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng
Tên File : 46606.pdf

Đánh giá mức độ thỏa mãn của cán bộ công nhân viên với tổ chức tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đánh giá mức độ thỏa mãn của cán bộ công nhân viên với tổ chức tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng

Keyword SEO : Đánh giá mức độ thỏa mãn của cán bộ công nhân viên với tổ chức tại Bưu điện tỉnh Lâm Đồng