Tin Mới

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam :

Những vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tăng trưởng và phát triển kinh tế; Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 1988-1999; Một số giải pháp để thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế tại Việt Nam; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Trần, Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1999 TP. Hồ Chí Minh,
Mô Tả Vật Lý : 202 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Những vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tăng trưởng và phát triển kinh tế; Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 1988-1999; Một số giải pháp để thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình tăng trưởng và phát triển kinh tế tại Việt Nam; Kết luận.
Chủ Đề : Đầu tư, Nước ngoài, Viện trợ, Vốn, đầu tư,
Tác giả bổ sung : Trần, Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số Kiểm Soát : 37685
Luận Văn : Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam :
Tên File : 37685.pdf

Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam :

Keyword SEO : Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam :