Tin Mới

Đẩy mạnh việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh

Khái quát chung về ODA và tình hình thu hút, giải ngân ODA của Việt Nam giai đoạn 1993-2006. Thực trạng thu hút và sử dụng ODA tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1993-2006. Những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh..

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Nguyễn, Thiện Duy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2008 knh,
Mô Tả Vật Lý : NULL tr. ; , 28 cm
Tóm Tắt : Khái quát chung về ODA và tình hình thu hút, giải ngân ODA của Việt Nam giai đoạn 1993-2006. Thực trạng thu hút và sử dụng ODA tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1993-2006. Những giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh..
Chủ Đề : Đề tài nghiên cứu khoa học, Vốn ODA–Hiệu quả sử dụng,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thiện Duy
Số Kiểm Soát : 49084
Luận Văn : Đẩy mạnh việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh
Tên File : 49084.pdf

Đẩy mạnh việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Đẩy mạnh việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh

Keyword SEO : Đẩy mạnh việc thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại thành phố Hồ Chí Minh