Tin Mới

Determinants of households in come in planned areas: A case of My Phuoc down toawn – Ben Cat – Binh Duong :

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Thai, Thanh Phong
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2009 Đại học Kinh tế TP.HCM,
Mô Tả Vật Lý : 87 ; , 29 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Hộ gia đình–Bình Dương,
Tác giả bổ sung : Ha, Thuc Vien , Dr. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 65962
Luận Văn : Determinants of households in come in planned areas: A case of My Phuoc down toawn – Ben Cat – Binh Duong :
Tên File : 65962.pdf

Determinants of households in come in planned areas:  A case of My Phuoc down toawn - Ben Cat - Binh Duong :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Determinants of households in come in planned areas: A case of My Phuoc down toawn – Ben Cat – Binh Duong :

Keyword SEO : Determinants of households in come in planned areas: A case of My Phuoc down toawn – Ben Cat – Binh Duong :