Tin Mới

Determining expected behaviour of fraudsters for a continuous audit system

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Thomas, Mathew A.
Ngôn Ngữ : Eng,
Nơi Xuất Bản :
Mô Tả Vật Lý :
Tóm Tắt :
Chủ Đề : , Continuous audit, Fraud prevention, Stochastic game theory
Tác giả bổ sung :
Số Kiểm Soát : 76061
Luận Văn : Determining expected behaviour of fraudsters for a continuous audit system
Tên File : 76061.pdf

Determining expected behaviour of fraudsters for a continuous audit system

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Determining expected behaviour of fraudsters for a continuous audit system

Keyword SEO : Determining expected behaviour of fraudsters for a continuous audit system