Tin Mới

Định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý vận dụng vào thực tiễn Việt Nam :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Tôn, Tích Quý
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2004 Trung tâm NCKH và Đào tạo chứng khoán,
Mô Tả Vật Lý : 142 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : Chứng khoán–Úc (Australia), Công cụ phái sinh–Định giá,
Tác giả bổ sung : Tôn, Tích Quý
Số Kiểm Soát : 46982
Luận Văn : Định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý vận dụng vào thực tiễn Việt Nam :
Tên File : 46982.pdf

Định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý vận dụng vào thực tiễn Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý vận dụng vào thực tiễn Việt Nam :

Keyword SEO : Định giá các công cụ phái sinh và một số gợi ý vận dụng vào thực tiễn Việt Nam :