Tin Mới

Định giá giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam :

Bộ Sưu Tập : Tài Liệu – Sách Báo
Tác Giả Chính : Lê, Phương Ngọc Thảo
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2013 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 25tr. +phụ lục ; , 30 cm
Tóm Tắt :
Chủ Đề : SÁp nhập doanh nghiệp–Định giá trị,
Tác giả bổ sung : Hay, Sinh , TS. ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 84424
Luận Văn : Định giá giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam :
Tên File : 84424.pdf

Định giá giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Định giá giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam :

Keyword SEO : Định giá giá trị cộng hưởng trong hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) tại Việt Nam :