Tin Mới

Định Hướng Đầu Tư trong các Công Ty Dệt thuộc Vinatex đến Năm 2010

Đầu tư và sự cần thiết phải định hướng đầu tư trong các công ty dệt trực thuộc Vinatex đến năm 2010; Phân tích tình hình đầu tư của các công ty dệt thuộc Vinatex thời gian qua; Định hướng đầu tư trong các công ty dệt trực thuộc Vinatex đến năm 2010..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Thị Hà
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2002 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 180 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Đầu tư và sự cần thiết phải định hướng đầu tư trong các công ty dệt trực thuộc Vinatex đến năm 2010; Phân tích tình hình đầu tư của các công ty dệt thuộc Vinatex thời gian qua; Định hướng đầu tư trong các công ty dệt trực thuộc Vinatex đến năm 2010..
Chủ Đề : Công nghiệp dệt–Đông Á, Đầu tư, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Phạm, Thị Hà
Số Kiểm Soát : 37551
Luận Văn : Định Hướng Đầu Tư trong các Công Ty Dệt thuộc Vinatex đến Năm 2010
Tên File : 37551.pdf

Định Hướng Đầu Tư trong các Công Ty Dệt thuộc Vinatex đến Năm 2010

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Định Hướng Đầu Tư trong các Công Ty Dệt thuộc Vinatex đến Năm 2010

Keyword SEO : Định Hướng Đầu Tư trong các Công Ty Dệt thuộc Vinatex đến Năm 2010