Tin Mới

Định Hướng Phát Triển Ngành Bao Bì Nhựa Việt Nam đến Năm 2010 :

Cơ sở lý luận; Tổng quan về tình hình phát triển bao bì nhựa Việt Nam; Định hướng phát triển ngành bao bì nhựa Việt Nam đến năm 2010; Kết luận.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phan, Ánh Thúy
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1999 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 62 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận; Tổng quan về tình hình phát triển bao bì nhựa Việt Nam; Định hướng phát triển ngành bao bì nhựa Việt Nam đến năm 2010; Kết luận.
Chủ Đề : Kinh tế phát triển, Nguồn tin điện tử,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Thị Liên Diệp
Số Kiểm Soát : 37704
Luận Văn : Định Hướng Phát Triển Ngành Bao Bì Nhựa Việt Nam đến Năm 2010 :
Tên File : 37704.pdf

Định Hướng Phát Triển Ngành Bao Bì Nhựa Việt Nam đến Năm 2010 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Định Hướng Phát Triển Ngành Bao Bì Nhựa Việt Nam đến Năm 2010 :

Keyword SEO : Định Hướng Phát Triển Ngành Bao Bì Nhựa Việt Nam đến Năm 2010 :