Tin Mới

Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 :

Cơ sở lý luận về hoạt động ngoại thương; Phân tích hiện trạng phát triển ngoại thương của TP.HCM; Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010;.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Ngô, Thị Ngọc Huyền
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 1999 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 182 tr. ; , 29 cm
Tóm Tắt : Cơ sở lý luận về hoạt động ngoại thương; Phân tích hiện trạng phát triển ngoại thương của TP.HCM; Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010;.
Chủ Đề : Thương mại quốc tế,
Tác giả bổ sung : , Đoàn, Thị Hồng Vân , TS ; người hướng dẫn Võ, Thanh Thu , PGS.TS ;
Số Kiểm Soát : 14821
Luận Văn : Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 :
Tên File : 14821.pdf

Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 :

Keyword SEO : Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 :