Tin Mới

Định hướng phát triển sản xuất nấm rơm ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 :

Tổng quan về sản xuất nấm ở một số nước trên thế giới và VN. Đánh giá thực trạng sản xuất nấm rơm ở ĐBSCL trong thời gian qua. Định hướng phát triển sản xuất nấm rơm ở ĐBSCL đến năm 2010..

Bộ Sưu Tập : Luận văn Thạc Sĩ
Tác Giả Chính : Phạm, Ngọc Thuận
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 52 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Tổng quan về sản xuất nấm ở một số nước trên thế giới và VN. Đánh giá thực trạng sản xuất nấm rơm ở ĐBSCL trong thời gian qua. Định hướng phát triển sản xuất nấm rơm ở ĐBSCL đến năm 2010..
Chủ Đề : Chính sách nông nghiệp–Phát triển sản xuất nấm rơm, Luận văn thạc sĩ,
Tác giả bổ sung : Lê, Thanh Hà , PGS.TS ; người hướng dẫn
Số Kiểm Soát : 40444
Luận Văn : Định hướng phát triển sản xuất nấm rơm ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 :
Tên File : 40444.pdf

Định hướng phát triển sản xuất nấm rơm ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Định hướng phát triển sản xuất nấm rơm ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 :

Keyword SEO : Định hướng phát triển sản xuất nấm rơm ở đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010 :