Tin Mới

Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre đến năm 2010 :

Lý luận cơ bản định hướng xuất khẩu. Phân tích tình hình xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre đến năm 2010.

Bộ Sưu Tập : Luận văn Tiến Sĩ
Tác Giả Chính : Dương, Ngọc Duyên
Ngôn Ngữ : vie,
Nơi Xuất Bản : TP.HCM : 2003 Trường Đại Học Kinh Tế,
Mô Tả Vật Lý : 170 tr. ; , 30 cm
Tóm Tắt : Lý luận cơ bản định hướng xuất khẩu. Phân tích tình hình xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre đến năm 2010.
Chủ Đề : Luận án tiến sĩ, Ngoại thương–Phát triển xuất khẩu Bến Tre,
Tác giả bổ sung : Nguyễn, Đông Phong , người hướng dẫn Phạm, Hảo Hớn , TS ;
Số Kiểm Soát : 41291
Luận Văn : Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre đến năm 2010 :
Tên File : 41291.pdf

Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre đến năm 2010 :

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email : lienlacluanvan@gmail.com để có thể Download tài liệu: Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre đến năm 2010 :

Keyword SEO : Định hướng và giải pháp phát triển xuất khẩu tỉnh Bến Tre đến năm 2010 :